Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.   Ďalšie informácie

Lekáreň Maratón
Vaša internetová lekáreň

www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk
 
Poštovné neplatíte pri nákupe nad 60,00 €        
 

 Reklamácie

Reklamácia zásielky

Lieky a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou VOP.

Reklamačný poriadok

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti GRAPHITES s.r.o., so sídlom Hlavná 116, 040 01 Košice, IČO:  36 733 369  vo verejnej lekárni Maratón /ďalej len „predávajúci“/

·         1. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.

·         2. Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu , zásielku prekontrolujte , spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte e – mailom. O úhrade škody rozhodne prepravca.

·         3. Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve, v inej liekovej, s dátumom exspirácie kratším ako je čas liečby pri dodržaní dávkovania lieku, s inou šaržou, bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou, informujte nás e-mailom /telefonicky/ najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia. Následne Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar.

·         4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

a)   odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,

     b)   zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku    pomôcku a podpísanú písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu

V termíne do 30 dní Vás budeme informovať o spôsobe vyriešenia Vašej reklamácie.

Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar kúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku.

 

 

 

 email @ - tel.: 0948 546 003

ilu-1ilu-2ilu-3 ilu-4
email  Tel.: 0948 546 003
ilu-6
... lekáreň od roku 1929